Trea Doornenbal

  • Contactpersoon: Trea Doornenbal
  • Woonplaats: Appelscha
  • Omgeving: FRL
  • Soort bedrijf: Melkveehouderij
  • Omschrijving bedrijf:
    Familiebedrijf (5e generatie): 230 mk + 130 jv ca. 150 ha in gebruik. 106ha gras / 20 ha gras klaver / 30 ha mais / 12 ha agrarisch natuurbeheer van Natuurmonumenten / 2 ha kruidenrijke akkerrand.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Eén van mijn drijfveren is de toekomst van mijn kinderen. Het is mijn taak om het bedrijf goed achter te laten. En niet alleen voor bijen, maar ook andere dieren en planten.

Ik werk nu in onze gemeente samen met imkers, jagers, vogelaars, agrarische natuurvereniging aan biodiversiteit. Samen bekijken we hoe we iets kunnen doen voor dát dier dat bij díe boer op het erf zit. We halen geregeld de regionale krant erbij en gebruiken facebook voor onze mooie resultaten. Andere ondernemers sponsoren ons om hun aandeel in de biodiversiteit te leveren. Rabobank, Welkoop, Masterrind, loonwerker, enz. Ik zou hier wel graag heel Friesland bij aanhaken, en anderen mee inspireren om dit voorbeeld te volgen.

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

We hebben 2 ha kruidenrijke akkerrand, 20 ha gras/klaver, doen aan slootrandenbeheer, leggen bloemenstroken voor bijen, vlinders en andere insecten en we hebben heggen aangelegd en boomsingels hersteld voor zangvogels en insecten.

Voor de bijen hebben we o.a. vlinderstruiken aangeplant en langs de stal bloemenmengsels gezaaid. Verder hebben we enkele fruitbomen en niet alles spic en span, zodat de bijen grond of stengels vinden om in te nestelen. Ook heb ik met de imkervereniging en buurman Wyger Veenje het #bijenproject. We leggen bloemenstroken aan bij boeren en niet-boeren in Ooststellingwerf.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Dat als je bewuster kijkt er veel meer verschillende soorten bijen en hommels zijn dan ik dacht.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

Het nog beter uitzoeken welke soorten insecten hier voorkomen en hoe ik hun habitat kan verbeteren. We gaan bekijken of we de tuin beter kunnen verbinden qua beplanting met de aangrenzende erfdelen waar voor de bijen al bloemen staan.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Het is leuk om samen met anderen iets te bereiken waar mens en dier blij van worden.