Overleven

Bijen hebben voedsel en nestelgelegenheid nodig om te leven. Maar er zijn nog een paar aandachtspunten voor de overlevingskansen van de bij. Bijvoorbeeld het gebruik van insecticiden of het beheer van groen op en rondom het erf.

Wil je weten wat je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat een bij kan overleven op je erf? Kijk dan bij zelf aan de slag.