Overleven – Wat kun je doen?

Bijen hebben voedsel en nestelgelegenheid nodig om te leven. Maar er zijn nog een paar aandachtspunten voor de overlevingskansen van de bij. Bijvoorbeeld het gebruik van insecticiden of het beheer van groen op en rondom het erf.

Gebruik insecticiden

Behoeft geen toelichting: gebruik minimaal, alleen als het strikt noodzakelijk is en gericht.

Beheer groen: ruim niet alles meteen op

Houd bij het maaien en snoeien er rekening mee dat er altijd iets bloeiends over blijft voor de bijen, zodat er altijd voedsel beschikbaar is. Maai en snoei gefaseerd, dus niet alles in een keer. Daarnaast nestelen en overwinteren sommige bijen in holle of uitgebloeide (bloem)stengels. Snoei daarom bij voorkeur in het voorjaar. Zo vergroot je de overlevingskans voor de bij.

Overall is het devies: het mag wat rommeliger blijven. Daar hebben bijen het meest aan. Bijkomend voordeel: het scheelt soms wat werk, bijvoorbeeld als je wat minder maait.

Paardenbloem en andere algemene soorten op en rond het erf

Wist je dat de paardenbloem een heel nuttige plant is voor de bijen? Bedenk of het altijd nodig is om de paardenbloem te bestrijden of dat het tot een bepaald niveau acceptabel is.  Ditzelfde geldt voor allerlei andere algemene planten die vaak al van oudsher in het land of de berm voorkomen, zoals composieten, ranonkels, boerenwormkruid. In deze toolkaart lees je meer over bijen, grasland en paardenbloemen.