Advies

Wil je meer informatie over hoe je het erf bijvriendelijk(er) kunt inrichten? Of misschien wel een erfscan of inrichtingsplan hiervoor? Dan zijn er verschillende mogelijkheden waar in elke provincie advies gevraagd kan worden. 

Bij de provinciale landschapsorganisaties zit veel kennis over streekeigen erfinrichting en biodiversiteit. Via de landelijke website zijn de provinciale landschapsorganisaties in te vinden. In elke provincie is wel iets voor bijenadvies ingericht. In dit overzicht staan de contactpersonen. In Overijssel loopt dat bijvoorbeeld via de Bijenhelpdesk en de Overijsselse Bijenbeweging. Bekijk hier het filmpje over hoe een erfscan praktische adviezen oplevert.

Ook op de website van Landschapsbeheer Flevoland is allerlei informatie te vinden wat te doen voor de bijen. Onder de vlag van De Wilde Bijen Linie wordt van alles georganiseerd. Bijvoorbeeld zorgen voor bomen die geschikt zijn voor de bijen én passen in het Flevolands landschap. Daarnaast wordt er een top-10 aan maatregelen genoemd en hoe je een kruidenrijke rand kunt aanleggen en beheren.

Ook via de Nederlandse Bijenhoudersverereniging NBV kan advies ingewonnen worden. Wat goed is voor de honingbij draagt immers ook bij aan een goede leefomgeving voor de wilde bijen en hommels. Een gesprek met een lokale imker of expert levert vaak praktische adviezen op.

Via de lokale agrarische natuurverenigingen is vaak ook een advies te vragen. Zij zijn te benaderen via de collectieven van Boerennatuur.

Test blok