Het boerenerf, the Place to Bee!

Bijen bestuiven voedselgewassen en zijn daarom van levensbelang voor onze voedselvoorziening. Vooral de wilde bijen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. 

The Place to Bee inspireert, enthousiasmeert en stimuleert boeren en tuinders om van hun erf een aantrekkelijke bed & breakfast voor de wilde bestuivers te maken. Met informatie en praktische tips, maar vooral met ervaringen van onze 12 ambassadeurs. Juist op het erf kunnen boeren en tuinders met soms hele kleine maatregelen de leefomgeving van de wilde bijen, hommels en zweefvliegen flink verbeteren.

Doel

Met dit sectorbrede, landelijke project zetten wij bijvriendelijke erven op de agenda van agrarische ondernemers. We proberen zoveel mogelijk boeren en tuinders te enthousiasmeren om van hun erf ook een place to bee te maken. Met kleine aanpassingen kan een bij zich soms al beter voeden of een nestelplek vinden.

The Place to Bee is een initiatief van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Het project is onderdeel van de LTO invulling aan het partnerschap van de Nationale Bijenstrategie.  Daarnaast draagt de agrarische sector met The Place to Bee bij aan de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Contact

De regionale en landelijke contactgegevens vindt u bij het projectteam.

Financiers

Het Boerenerf, the Place to Bee wordt gefinancierd door de regionale LTO’s en LNV.

Looptijd

The Place to Bee is een tweejarig project.

2020 staat in het teken van de informatieverzameling en de erfscans bij onze ambassadeurs.

2021 is het jaar waarin de keuzes voor de verbeteringen per erf belicht worden. De exacte invulling daarvan zal afhangen van de Covid-richtlijnen.