Zelf aan de slag

Er is al heel veel informatie bekend over wat bijen en wilde bestuivers nodig hebben om te kunnen eten, nestelen en overleven. In de rubriek ‘kennis’ op deze site vind je hiervan een gevarieerde selectie ter informatie en inspiratie. Als je snel een eerste inventarisatie wilt doen van de bijvriendelijkheid van jouw erf en tuin, kun je hiervoor de Place to Bee handleiding erfscan gebruiken. Ook de ‘BijerBij app’ biedt heel veel informatie en ondersteuning om zelf aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn er ook veel organisaties die kunnen helpen en adviseren over het bijvriendelijk(er) inrichten van jouw erf. Je kunt bijvoorbeeld een erfadvies laten maken. Een overzicht van deze organisaties en instanties vind je bij ‘advies’.