SASKIA SCHEER

  • Landelijk projectleider The Place to Bee
  • Coördinator Kennisbank Programma Biodiversiteit LTO Noord
  • Projectmanager bij LTO Noord Programma’s en Projecten
  • CONTACT sscheer@ltonoord.nl          06-13925546
  • 15 jaar ervaring met agrarisch natuur- en landschapsbeheer; privé een bijvriendelijke tuin

Gedurende de projectuitvoering bestond het projectteam verder uit Maartje Nijssen (ZLTO) en Stan Bruijsten (LLTB/Arvalis).

CONTACT

Heeft u vragen, neem dan contact op met Saskia Scheer via sscheer@ltonoord.nl.