José de Boer

  • Contactpersoon: José de Boer
  • Woonplaats: Midwolde
  • Omgeving: GR
  • Soort bedrijf: Melkveehouderij
  • Omschrijving bedrijf:
    José en haar man hebben een gangbaar melkveebedrijf met ca. 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee, 60 ha grasland waarvan ca. 9 ha particulier natuurbeheer. En voor de hobby 30 schapen.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Ik was gevraagd om de BijerBij app van de Groningse collectieven te testen en werd helemaal enthousiast, omdat ik er achter kwam dat we al veel dingen doen voor de bijen, zonder dat we dat wisten. Ik vind het leuk om nog wat meer te gaan doen, en dat wil ik ook graag laten zien aan andere mensen.

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

In de BijerBij app staan zo’n 50 dingen die we hebben voor de bijen. Qua voedselaanbod is het heel divers. We hebben lindes en fruitbomen, meidoorn, braam en framboos, en veel bloeiende planten, deels vaste planten en deels gezaaide bloemenmengsels. Verder laten we op verschillende plekken hopen zand liggen voor grondnesten en werden zelfs gaten in de betonwanden van de kuilplaat gebruikt door de bijen.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Dat alleen al kijken je veel bewuster maakt van wat je al hebt/doet. En dat het leuk is om ook van anderen te zien en horen wat zij hebben en hoe zij met bepaalde dingen omgaan, zoals het inzaaien van bloemenmengsels.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

Ik wil zelf nog een bloemenstrook inzaaien, maar ook anderen meer bewust maken van wat je kunt doen. Komend jaar gaan we 1.000 krokusbollen in onze dorpstuin planten. Een heel leuk initiatief.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Begin eens met een rondje door je tuin en over je erf te lopen en gewoon kijken wat er is en wat je ziet vliegen.