Ida Besten

  • Contactpersoon: Ida Besten
  • Woonplaats: Haarle
  • Omgeving: OV
  • Soort bedrijf: Melkveehouderij
  • Omschrijving bedrijf:
    Melkveehouderij, 60 melkkoeien, bijbehorend jongvee, 47 ha land, telen zelf mais en gras. Ida’s bedrijf ligt tussen 2 Natura 2000 gebieden in. Er zijn voor haar gebied dus geen stimuleringsmogelijkheden voor biodiversiteit. Daarom richtte ze mijnbloemenland.nl op waarmee ze met donateurs inmiddels 2500 m2 bloemenland heeft ingezaaid. Donateurs kunnen voor €5, 10 of 20 euro een stukje bloemenland adopteren.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Wij hechten veel waarde aan een wijze van boeren waarin we ons verbinden met de samenleving-mensen. En de bewustwording dat bijen echt nodig zijn voor de bestuiving van voedsel (groenten en fruit).

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

We hebben een relatief groen bedrijf, met veel heggen, lindebomen, en knotwilgen. Wij zaaien akkerranden en bermen in met bloemenmengsels. MijnBloemenland.nl is ontstaan als initiatief om meer biodiversiteit te stimuleren. We hebben gezocht naar een gebiedsstimulering, maar deze ontbrak. Vervolgens is het idee ontstaan om donateurs te werven, zodat we in de verbinding met de burger meer biodiversiteit kunnen creëren. We hebben nu fruitbomen, knotwilgen, rommelhoekjes, zandafdekking op kuilen en bramenstruwelen.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Het is belangrijk om gedurende het vroege voorjaar tot de late herfst drachtplanten op je bedrijf te hebben voor het voedsel en de voorplanting van de wilde bij. Daarnaast heb ik geleerd dat inzetten voor de wilde bij niet zo moeilijk hoeft te zijn. En dat het soms ook een kwestie is van zaken nalaten, bijvoorbeeld niet maaien van een kleine weide, zodat inheemse kruiden en bloemen tot bloei kunnen komen, de wilgentakken niet allemaal snoeien en een bredere bloemenrand is beter dan een lange smalle.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

Bijenhotels plaatsen, mogelijk ook een bijenkast laten plaatsen. Ik denk ook aan een andere wijze van snoeien van onze knotwilgen (niet alles tegelijk snoeien). En nog meer inheems zaad voor de wilde bij gebruiken. Uitheemse zaden trekken wel bijen, maar waarschijnlijk niet diegene die met uitsterven bedreigd zijn. Verder wil ik meer bloembollen, lavendel en sneeuwbollen planten.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Probeer burgers erbij te betrekken. Met mijnbloemenland.nl hebben we inmiddels 2500 vierkante meter ingezaaid. Een genot om te zien hoeveel insecten er aanwezig zijn. We hebben het in twee etappes ingezaaid. Dat is mooier en biedt een langere periode breakfast voor de wilde bij. Kijk met andere ogen naar je bedrijf, welk hout kan blijven liggen, welk onkruid kan blijven staan en is het nodig om op alle plekken strak te maaien? Het hoeft niet zo moeilijk te zijn.