Robert Timmerman

  • Contactpersoon: Robert Timmerman
  • Woonplaats: Dronten
  • Omgeving: FLV
  • Soort bedrijf: Akkerbouw
  • Omschrijving bedrijf:
    Biologisch akkerbouw- en groentebedrijf met 5 ha ui, 5 ha peen, 5 ha consumptieaardappel, 5 ha sperzieboon, 5 ha rode biet en 5 ha graan.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Ik denk dat natuur en landbouw elkaar kunnen versterken. Verder vind ik het leuk dat er veel verschillende natuur te zien is op het erf en op het land. Een grotere biodiversiteit en een sterker en diverser ecosysteem helpt ook mijn teelten. Ik denk dat er naast het ophangen van kunstmatige bijenhotels en het inzaaien van vaak niet inheemse bloemenstroken veel meer gedaan kan worden met inheemse wilde planten, bomen en struiken. Ook kun je op allerlei manieren natuurlijke nestgelegenheid bieden.

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

We hebben een gevarieerde singel met veel soorten die bloei geven. Er is een boomlaag, een struiklaag en een kruidlaag. Ik probeer verschillende inheemse soorten ‘bijenplanten’ te introduceren en een kans te geven om te bloeien door ze niet te maaien of door andere planten wat te verwijderen. Ik introduceer ook wel eens wat op een plekje waar nog ruimte is. Natuurlijke nestgelegenheid creëren we door wat dood hout te laten staan en alle snoeihout gaat op een van de takkenwallen op het erf. Wilde bijen kunnen dan in oude kevergangen nestelen. De meeste wilde bijen nestelen in de grond. Die hebben kale zon-beschenen grond nodig, vlak of steil. Dat probeer ik te bieden bijvoorbeeld door een zandbultje op een ongestoorde zonnige plek wat steil af te steken. Verder vooral alles niet zo ‘netjes’ houden. Gooi ergens een hoop bladeren of takken neer, een stapel oude planken of een muurtje van losse stenen, overal kunnen wilde bijen nestelen.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Het was wel een eyeopener dat de meeste soorten wilde bijen in de grond nestelen.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

Ik wil een kleine boomgaard aanleggen met oude rassen met behulp van Landschapsbeheer Flevoland. Verder willen we de singel opsnoeien zodat er meer licht aan de basis komt waardoor de kruidlaag wat meer ontwikkelt.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Doe wat kennis op van wilde bijen en denk vanuit wat ze nodig hebben. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem op en om ons bedrijf.