Thijs Rompelberg

  • Contactpersoon: Thijs Rompelberg
  • Woonplaats: Eijsden
  • Omgeving: LB
  • Soort bedrijf: Melkveehouderij
  • Omschrijving bedrijf:
    Samen met zijn oom en jongste broer houdt Thijs 300 melkkoeien in Eijsden en net over de Belgische grens. Het bedrijf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo is er onder andere geïnvesteerd in zonnepanelen en warmterugwinning uit melk (milk2heat). Tevens wordt op het bedrijf aan agrarisch natuur en landschapsbeheer gedaan. Naast maïs en gras telen ze ook 10 ha luzerne dat dient als voer voor de koeien. Met name als deze in de bloei staat trekt deze veel insecten, waaronder bijen, aan.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Ik wil zelf meer bewust worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om biodiversiteit te verhogen op en rond het erf, in dit geval specifiek voor de wilde bij. Daarnaast vinden wij het belangrijk om positieve berichten rondom biodiversiteit op en rondom het boerenerf kenbaar en zichtbaar te maken aan de omgeving. Naast wilde bijen hebben we ook enkele bijenkasten. Deze worden gehouden door een kennis die imker is.

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

Op ons bedrijf hebben we enkele stroken en bermen met (meerjarige) bloemenmengsel ingezaaid in het voorjaar. Het stukje op de foto is redelijk gelukt. Helaas is vanwege de droogte het zaad merendeels niet goed gekiemd waardoor gras en onkruid de overhand heeft gekregen en het aandeel bloemen beperkt is. De niet goed gelukte stukken gaan we volgend jaar opnieuw zaaien. Daarnaast hebben we achter het erf fruitbomen staan die in het voorjaar bloesem opleveren.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Dat door alleen al zaken te laten, bijvoorbeeld een overhoek niet kort te maaien of een oude boomstam te laten staan, je al iets kunt betekenen voor de wilde bij. Een paar kleine dingen kunnen al een groot verschil maken.

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

Ik ben momenteel voorzitter van Natuurrijk Limburg en bestuurder bij de LLTB. Volgend jaar gaat de LLTB het bijensymposium organiseren. Hierdoor komt er extra aandacht voor de wilde bij.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Gebruik een bijvriendelijk mengsel voor de wilde bij. Als we samen kleine stappen zetten, kunnen we toch een groot verschil maken voor de wilde bij.