Een Bed and Breakfast voor bijen op het erf

6 januari 2021 – Bijen en hommels zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. Daarom is nestgelegenheid en voedselaanbod voor de bijen belangrijk. Rommelhoekjes op het boerenerf bijvoorbeeld. Met een nulmeting wordt in kaart gebracht wat al aanwezig is. Lees hier wat Daan Winkelhorst in Lintelo doet voor zijn bijen.