Daan Winkelhorst

  • Contactpersoon: Daan Winkelhorst
  • Woonplaats: Lintelo
  • Omgeving: GLD
  • Soort bedrijf: Melkveehouderij
  • Omschrijving bedrijf:
    Daan heeft met zijn ouders een melkveehouderij in Lintelo met 40 melkkoeien, 20 stuks jongvee, 4 ha maïsland en 18 ha grasland. Daan is daarnaast docent loonwerk en veehouderij aan het Landstede in Raalte. In de toekomst zal het bedrijf een transitie doormaken van melkvee naar vleesvee en akkerbouw, zodat het bedrijf arbeidsextensiever wordt en voor één persoon goed te combineren is met een vaste baan.

WAAROM BEN JE AMBASSADEUR GEWORDEN?

Mijn motivatie is drieledig. Ten eerste kunnen wij niet zonder de bij en andere insecten. Het is voor ons logisch om die ook een plek te bieden op het erf, boeren doe je samen met de natuur. Daarnaast heeft ieder erf wel plekken die niet meteen ingericht zijn om bij te dragen aan de bedrijfsvoering. Wat is er nu mooier dan deze nuttig in te richten voor de natuur? En als laatste ben ik zelf geïnteresseerd in de natuur en kan ik genieten van de verschillende waarnemingen die wij doen. Ook vind ik het belangrijk om naar burgers uit te stralen dat boeren echt wel oog hebben voor de natuur. Dat wordt vaak vergeten. Ik heb zelf ook honingbijen en vindt het interessant om mijn kennis met studenten en anderen te delen.

WAT DOE JE OP JE ERF SPECIFIEK VOOR DE WILDE BIJ/HOMMEL?

De wilde bij heeft behoefte aan ruigtes met inheemse plantensoorten. Langs een slootkant beheren wij een stukje ruige natuur en laten wij plekken onbegroeid zodat de bij de mogelijkheid heeft om in zandgrond nestgelegenheid te creëren. Ook de tuinen van beide woningen op het erf zijn ingericht als ouderwetse tuinen met veel inheemse planten waar de bijen goed op vliegen. Daarnaast zijn er insectenstroken aangelegd en hebben wij bijenhotels geplaatst. Daarnaast heb ik ook nog 3 bijenkasten op het erf staan. Wij hebben de afgelopen jaren al veel aangeplant en gezaaid. Overplekjes op het bedrijf hebben we bijvriendelijk ingericht en het bijenhotel heb ik verbeterd.

WAT HEB JE GELEERD TOT NU TOE?

Vooral het waarnemen. Ik had geen idee dat er zoveel verschillende soorten bijen waren.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?

We zoeken naar duurzame oplossingen voor ons bedrijf. Met de studenten in Raalte gaan we ook meer doen aan biodiversiteit en bijvoorbeeld nectarproducerende bollen planten. Ik merk dat er in de akkerranden die wij zaaien veel onkruiddruk zit, maar ik wil bloemen en kruiden erin houden in plaats van onkruid. Daar experimenteer ik nu verder in. Verder willen we verschillende bomen aanplanten.

WAT IS JE BELANGRIJKSTE TIP VOOR COLLEGA BOEREN?

Observeer! Kijk waar in jouw omgeving behoefte aan is en met welke kleine ingrepen of aanpassingen je meer diversiteit en mogelijkheden voor wilde bijen kun creëren op het erf. Aanpassingen hoeven niet groot of duur te zijn. Begin bijvoorbeeld eens met het inzaaien van nectardragende planten en bloemen in een klein hoekje of langs een slootkant.