Twee bijenkasten op het erf geven Ida Besten en José de Boer waardevolle informatie over hoe het is gesteld met de biodiversiteit op hun melkveebedrijf. Kunnen de bijenvolken genoeg voedsel vinden, wordt er honing gewonnen? Beide ‘bijen-ambassadeurs’ leren veel van imker Lodewijk ten Have. ‘Om de bijen meer te kunnen voeden, leg ik volgend jaar een extra bloemenstrook aan’, zegt De Boer.

Enthousiast spreekt de melkveehouder over wilde bijen en hommels, die voor 80 procent onder de grond leven. ‘Bultjes zand, zodat ze holletjes kunnen maken, zijn belangrijk op het erf. Bij ons kruipen ze ook in de gaatjes in de schuine wanden van de sleufsilo’s. Ook in rommelhoekjes met bossen takken en uitgebloeide bloemen kunnen ze zich nestelen. Het gaat erom de bijen genoeg voedsel en nestelgelegenheid te bieden en zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, zodat ze kunnen overleven.’

 

Collega-ambassadeur Ida Besten uit het Overijsselse Haarle zaait sinds drie jaar randen in met streekeigen bloemen en kruiden. Donateurs kunnen een stukje grond adopteren, waar de familie Besten vervolgens bloemen zaait die bijdragen aan de biodiversiteit op het bedrijf.

‘Ambassadeur zijn voor ‘Het Boerenerf, the Place to Bee’ past bij waar wij mee bezig zijn’, vindt Besten. ‘Het is ontzettend leuk om bezig te zijn met het vergroten van biodiversiteit op het bedrijf. Als ambassadeurs inspireren en motiveren we elkaar. Het is ook verbindend. Op onze donateursdag nemen we de donateurs mee in waar wij mee bezig zijn.’

 

Programma Biodiversiteit

‘De bijenkasten triggeren José de Boer en Ida Besten om zich extra in te spannen voor biodiversiteit’, zegt Saskia Scheer, projectmanager van ‘Het Boerenerf, the Place to Bee’. ‘Ze weten beiden al veel over biodiversiteit en bijen, maar leren door de pilot met de bijenkasten hier nog meer over. Met de opgedane kennis, bijvoorbeeld over het belang van een bloemenstrook, worden keuzes gemaakt die voor biodiversiteit iets toevoegen. Dat wil LTO Noord bereiken met deze pilot. De bijenkasten waren voor José de katalysator om ervoor te kiezen om volgend jaar een lange bloemenstrook aan te leggen.’

Scheer werkt aan voortzetting van de pilot binnen het programma ‘Biodiversiteit’ van LTO Noord. ‘De komende vier jaar willen we verder met meer boeren die via bijenkasten kunnen monitoren wat zij toevoegen aan biodiversiteit. We werken aan een erkende methode om biodiversiteit in beeld te brengen.’

 

Lees hier het hele artikel uit Nieuwe Oogst.